SOUTĚŽ

perla_soutěž banner

Podrobná pravidla soutěže
„Soutežte s Pearl of Health“
(dále jen „soutěž“)

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Pearl of Health SE, IČ: 06642292, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka číslo 2057, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „pořadatel“).

Období konání soutěže
Soutěž probíhá od 7.7.2020 do 31.8.2020 (dále jen „období konání soutěže“)

Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být každá osoba starší 18-ti let (osoba mladší 18-ti let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
b) Do soutěže se účastník zapojí tím, že nakoupí jakékoliv produkty na internetových obchodech www.perlazdravi.cz, www.amantepromuze.cz, www.amante.cz, www.perlazdravia.sk, www.amantepremuzov.sk, řádně je uhradí, převezme je a uschová si unikátní kód pro identifikaci výherce přiložený v zásilce.
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoliv další osoby, které se podíleli na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobách blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.
d) U nepřevzatých nebo neuhrazených zásilek nebude možné provést identifikaci, jelikož unikátní kód je uvnitř zásilky.
e) Každý účastník se do soutěže může zapojit opakovaně, pokaždé však s novým nákupem, kdy získá další unikátní kód k identifikaci. Vyhrát může pouze jednou v období konání soutěže.

Výhry
1. výhra: 50.000 Kč nebo 2.000 €
2. výhra: 30.000 Kč nebo 1.200 €
3. výhra: 20.000 Kč nebo 800 €
4. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč nebo 200 €**
5. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 4.000 Kč nebo 160 €**
6. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 3.000 Kč nebo 120 €**

*Nevztahuje se na produkty v akci 2+1 a produkty ve výprodeji
**Je možné uplatnit na www.perlazdravi.cz a www.perlazdravia.sk

Výběr výherců
a) Výherci jednotlivých cen budou vylosováni náhodným výběrem po konci období konání soutěže generálním ředitelem společnosti Pearl of Health SE, losováním uskutečněným dne 8.9.2020 15.9.2020 v čase mezi 16:00-20:00.
b) Vylosovaný výherce, který do data slosování nepřevzal či neuhradil objednané produkty, nebo se nemůže prokázat identifikačním kódem, bude ze soutěže vyřazen a bude následovat další losování výherce.
c) Vylosovaný výherce, který nezvedne 3x telefon do 15-ti minut po vylosování dne 8.9.2020 15.9.2020 v čase mezi 16:00-20:00, nebo se po telefonu neprokáže identifikačním kódem bude ze soutěže vyřazen a bude následovat další losování výherce.


Předání výhry
a) Výhry budou předány výhercům po předchozí telefonické (případně emailové) domluvě s pořadatelem a to do 15.9.2020.
b) 1., 2. a 3. výhra bude zaslána na bankovní účty výherců.
c) 4., 5. a 6. výhra v podobě kupónů bude zaslána emailem na adresy výherců.
d) Výherce je povinen předložit doklad o zaplacení nákupu a unikátní identifikační kód, který obdržel v zásilce s objednanými produkty.


Osobní údaje
a) Účastník soutěže svou objednávkou produktů vyjadřuje souhlas se zněním podrobných pravidel soutěže, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že své poskytnuté osobní údaje v rámci soutěže pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem kontaktu s účastníkem v případě jeho výhry.
b) Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, případně fotografie mohou být ve vztahu k této soutěži zveřejněny na internetových stránkách www.perlazdravi.cz, www.amantepromuze.cz, www.amante.cz, www.perlazdravia.sk, www.amantepremuzov.sk, www.pearlofhealth.eu bez nároku na finanční náhradu.
c) Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí informací je dobrovolné.


Ostatní podmínky soutěže
a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu změnit nebo upravit podrobná pravidla soutěže, zkrátit, odvolat nebo zcela přerušit soutěž.
b) Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu škody nebo nákladů vynaložených v soutěži.
c) Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.

Z technických důvodů proběhne losování výherců dne 15.9.2020 v čase mezi 16:00-20:00.

 

Po dnešním losování máme vítěze soutěže, která probíhala 7.7.2020 - 31.8.2020.
 
1. výhru vyhrává Ivan F. (Lučenec SK)
2. výhru vyhrává Radim B. (Boskovice CZ)
3. výhru vyhrává Jitka K. (Příbram CZ)
4. výhru vyhrává Štefan U. (Snina SK)
5. výhru vyhrává Martin K. (Zeleneč CZ)
6. výhru vyhrává Vlasta P. (Chrudim CZ)
 
Všem výhercům gratulujeme!